Notes

Online Learning

网上学习

Tingkatan 1 Sejarah

中一历史课程

SEJARAH

PT3
Tingkatan

1

BAB 1 Mengenali Sejarah

1.1 Pengertian Sejarah
1.2 Pengertian Sejarah Mengikut Pandangan Sejarawan
1.3 Masa Silam dan Ruang DalamSejarah
1.4 Sumber Sejarah
1.5 Penyelidikan dalam Sejarah
1.6 Tafsiran dalam Sejarah
1.7 Kepentingan Mempelajari Sejarah

Bab 1 – Mengenali Sejarah

1.1 Pengertian Sejarah

1.2 Pengertian Sejarah Mengikut Pandangan Sejarawan

1.3 Masa Silam dan Ruang DalamSejarah

Bab 2 – Zaman Air Batu

2.3 Garis Masa Zaman Ait Batu

2.4 Ciri-ciri Zaman Air Batu Akhir